Koliki je minimum dana ostanka?

29 ožujka, 2024.

Minimum dana rezervacije je 5 dana izvan sezone i 7 dana u sezoni. Naravno, želite li ostati manje od zadanih okvira, možete, ali cijena je ista kao da ste rezervirali 5, odnosno 7 dana.