OPĆI UVJETI MAYREN UPRAVLJANJA I NAJMA

OPĆENITO

MAYREN management and rentals je turistička agencija (u daljnjem tekstu: MAYREN) u vlasništvu trgovačkog društva Cesped doo specijalizirana za agencijske poslove iznajmljivanja privatnih vila s bazenima. MAYREN ugovara usluge smještaja izravno s vlasnicima nekretnina kako bi svojim gostima osigurao uslugu na najvišoj mogućoj razini. Sve oglašene vile su pod ugovorom s tvrtkom MAYREN, te sve imaju dozvole izdane od strane državnih tijela.

UVOD

U ugovoru o najmu koji sklapate s MAYREN-om kao posrednikom, Vi kao najmoprimac (u daljnjem tekstu: gost) zaključujete s vlasnikom vile-kuće za odmor (u daljnjem tekstu: Villa) kao najmodavcem (u daljnjem tekstu: Vlasnik). MAYREN djeluje isključivo kao agent, te će biti odgovoran samo kao agent. Uplatom akontacije za rezervaciju odabrane vile u traženom terminu, bezuvjetno prihvaćate ove Opće uvjete koji će biti objavljeni na web stranici MAYREN www.rentals.mayren.hr, a stupaju na snagu danom objave. Nakon što MAYREN primi uplatu akontacije za rezervaciju, gostu će poslati pisanu potvrdu rezervacije vile (u daljnjem tekstu: potvrda) koja će sadržavati točnu lokaciju vile i sve potrebne kontakt podatke. Pisana potvrda rezervacije uz ove Opće uvjete čini ugovor o najmu između gosta kao najmoprimca i vlasnika kao najmodavca. Gost mora biti stariji od 23 godine na dan rezervacije vile.

1. DOLAZAK

Potvrda rezervacije sadrži podatke o vremenu dolaska i odlaska. Ovaj put dolazak je obično u 16:00 po lokalnom vremenu. U slučaju ranijeg dolaska, gost će moći preuzeti vilu samo u dogovoru s MAYREN-om. Ključeve će predati direktno osoblje MAYREN-a ili vlasnik. Odjava uvijek mora biti najkasnije do 09:00 sati na dan odlaska, a gost je dužan ključeve vratiti osoblju MAYREN-a ili vlasniku. U slučaju kasnijeg odlaska od dogovorenog, gost je dužan podmiriti vlasniku sve dodatne troškove nastale kod vlasnika, a MAYREN ih naplaćuje direktno na licu mjesta od gosta.

1.1 Registracija gostiju

Gost je prema hrvatskim zakonima dužan vlasniku vile/domaćinu vile dati službene identifikacijske isprave s osobnim podacima za potrebe turističke prijave u turističkoj zajednici (HTZ). Ove informacije neće se koristiti ni u koje druge svrhe.

2. VILA

2.1. Broj gostiju

Broj osoba (uključujući djecu) smještenih u vili ne može biti veći od onog navedenog u potvrdi. Broj osoba se može povećati do maksimalnog kapaciteta najkasnije 3 (tri) dana prije dolaska. Zahtijevana promjena broja gostiju mora se poslati u pisanom obliku putem e-pošte izravno MAYREN-u. Nakon početka najma, gost je dužan prijaviti sve posjetitelje koji ga posjećuju. Ukupan broj osoba u posjedu vile, uključujući goste i posjetitelje, ne može biti veći od maksimalno dopuštenog broja gostiju bez posebne dozvole vlasnika. U suprotnom, MAYREN zadržava pravo otkaza ugovora o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan trajno napustiti vilu zajedno sa svim osobama koje u njoj borave u roku od 2 (dva) sata, te ima nema pravo zahtijevati povrat iznosa plaćenog smještaja od vlasnika ili MAYREN-a.

2.2. Grupe mladih

Gosti mlađi od 25 godina dužni su MAYREN-u odmah pri rezervaciji javiti točan broj gostiju i njihovu dob. U tom slučaju može biti potrebno uplatiti dodatni depozit za štetu na imovini ili dodatnu policu osiguranja za odgovornost za štetu na imovini iz točke 6. ovih uvjeta kako bi se zadržala rezervacija. MAYREN i vlasnik zadržavaju pravo odbiti grupe gostiju mlađih od 25 godina u slučaju da MAYREN nije obaviješten o njihovom dolasku, te u tom slučaju gosti nemaju pravo na povrat uplaćene cijene smještaja.

2.3. Šatori i kamp prikolice

Zabranjeno je postavljanje šatora, dovoz kamp prikolica ili slično. Vlasnik ili MAYREN ovlašten je zahtijevati od gosta da bez odgode ukloni gore navedeno. Ukoliko gost odmah ne ispuni navedene zahtjeve, vlasnik i(li) MAYREN ovlašteni su raskinuti ugovor o najmu bez otkaznog roka. Gost je dužan trajno napustiti vilu sa svim osobama koje u njoj borave u roku od 2 (dva) sata. Gost nema pravo od vlasnika ili MAYREN-a zahtijevati povrat uplaćene cijene smještaja.

2.4. Kućni ljubimci i alergije

Vile koje dopuštaju držanje kućnih ljubimaca označene su na web stranici MAYREN-a. Naknada za kućnog ljubimca iznosi 50 € tjedno po ljubimcu. Prilikom rezervacije gost definira broj kućnih ljubimaca. Nije dopušteno držati više kućnih ljubimaca od broja upisanog na potvrdi. Ukoliko gost želi dovesti više od 3 (tri) kućna ljubimca, mora imati pismeno dopuštenje MAYREN-a. Vlasnici kućnih ljubimaca odgovorni su za čišćenje kućnog izmeta za svojim ljubimcem. Kućni ljubimci ni u jednom trenutku ne smiju sjediti na namještaju. Svaki dokaz kršenja pravila može uzrokovati dodatne troškove čišćenja. Kućni ljubimci moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće i drugih bolesti prema važećim propisima. Držanje kućnih ljubimaca u vili isključiva je odgovornost gosta, a vlasnici i MAYREN ne preuzimaju nikakvu odgovornost za eventualnu bolest ili ozljedu koju bi ljubimci pretrpjeli tijekom boravka. Kućni ljubimci nisu dopušteni u bazen. U vilama u kojima nije dopušteno držanje kućnih ljubimaca, ni vlasnik ni MAYREN ne mogu jamčiti da nije bilo kućnih ljubimaca. MAYREN ne preuzima odgovornost za alergijske reakcije gostiju koje bi se mogle pojaviti u bilo kojoj od vila. Ukoliko gost dovede kućnog ljubimca koji nije najavljen, vlasnik i(li) MAYREN zadržavaju pravo odmah raskinuti ugovor o najmu, bez otkaznog roka. Gost je dužan trajno napustiti vilu u roku od 2 (dva) sata sa svim osobama koje u njoj borave, te nema pravo zahtijevati od vlasnika ili MAYREN-a povrat uplaćene cijene smještaja.

2.5. Novoizgrađene vile

Prilikom rezervacije novoizgrađenih vila gost mora biti svjestan da se može dogoditi da nije bilo dovoljno vremena da trava, biljke, cvijeće ili druga hortikultura izraste u vrtu.

2.6. Buka

Gostima nije dopušteno praviti zabavu u kući i/ili oko imanja. U slučaju da gosti bukom remete javni red i mir te se nakon upozorenja ne smire, to se može smatrati težom povredom odredbi ugovora o najmu, u kojem slučaju su vlasnik i/ili MAYREN ovlašteni raskinuti ugovor o najmu koji proizlazi iz prisiliti odmah, bez najave, a gost je dužan trajno napustiti smještaj zajedno sa svim osobama koje u njemu borave u roku od 2 (dva) sata, te nema pravo od vlasnika zahtijevati povrat uplaćene cijene smještaja. ili MAYREN.

2.7. Bazeni

Gosti se zbog svoje sigurnosti moraju pridržavati uputa o korištenju bazena koje daje vlasnik ili MAYREN. Za korištenje bazena u bilo kojem smislu odgovoran je gost. Djeca ne smiju biti prisutna u prostoru bazena bez nadzora odraslih. Za smještaj rezerviran za van ljetne sezone bazen može biti izvan upotrebe. Korištenje whirlpoola povezano je s određenim zdravstvenim rizicima. Voda u whirlpoolima može biti topla tek u kasnim večernjim satima na dan dolaska gosta. Zabranjeno je zadržavanje na poklopcima hidromasažne kade. Poklopci su za izolaciju, nisu dizajnirani i prilagođeni da izdrže težinu i mogu se lako slomiti. Ako poklopac pukne, gost je dužan nadoknaditi štetu izravno vlasniku.

2.8. Kućni red

Svaka vila ima svoj kućni red na vidnom mjestu i na raspolaganju je gostima. Gosti su dužni pridržavati se kućnog reda. Kršenje kućnog reda može se smatrati težom povredom odredaba ugovora o najmu, u kojem slučaju vlasnik i(li) MAYREN imaju pravo odmah raskinuti ugovor o najmu bez otkaznog roka, a gost je dužan trajno napustiti vilu. sa svim osobama koje borave unutar 2 (dva) sata, te nema pravo od vlasnika ili MAYREN-a zahtijevati povrat uplaćene cijene smještaja.

3. CIJENE I PLAĆANJE

Osim ako nije drugačije navedeno, sve cijene su u eurima po vili tjedno. Plaćanje bankovnom doznakom je u eurima. MAYREN ne može biti odgovoran za: tečajne razlike ili naknade drugih bankovnih institucija. Rezervacija je obvezujuća. Uplatom akontacije u iznosu od 30% od dogovorene cijene smještaja potvrđuje se rezervacija, te se prihvaćaju Opći uvjeti koji su sastavni dio ugovora o najmu vile. Nakon izvršene uplate, MAYREN će putem e-pošte poslati pisanu potvrdu rezervacije sa svim potrebnim podacima o smještaju. U slučaju neplaćanja u roku od 7 (sedam) dana od dana rezervacije, Ugovor o najmu se raskida, a MAYREN je ovlašten sklopiti novi Ugovor o najmu s drugim gostom bez posebne obavijesti gostu.
U cijenu smještaja uključeni su troškovi: voda, plin, struja, internet, posteljina, ručnici, kuhinjske krpe, održavanje bazena i eksterijera, prijava boravka i boravišna pristojba te porez na dodanu vrijednost. Završno čišćenje i naknada za kućnog ljubimca nisu uključeni u cijenu smještaja. Za ostatak plaćanja (70% od dogovorene cijene smještaja) načini plaćanja su gotovina na dan dolaska ili virmanska transakcija 3 (tri) dana prije dolaska. U slučaju otkazivanja rezervacije, svi

3.1. Rezervacije 30 i više dana prije početka najma:

Za rezervacije napravljene 30 ili više dana prije početka perioda najma vrijede sljedeći uvjeti: a) MAYREN mora primiti akontaciju od 30 % ukupne dogovorene cijene smještaja u roku od 7 (sedam) dana.
b) ostatak od 70 % ukupne ugovorene cijene smještaja dospijeva na plaćanje najkasnije 3 (tri) dana prije početka najma virmanom. Plaćanje u gotovini dospijeva odmah na dan dolaska gosta, a ostatak je dužan uplatiti odmah direktno osoblju MAYREN-a. U vili ne postoji mogućnost elektroničkog plaćanja (kartica/pay pal).

3.2. Rezervacije 30 dana i manje prije početka najma:

a) Ukupni iznos najma dospijeva odmah bankovnim prijenosom. b) U slučaju plaćanja dijela ugovorene cijene smještaja u gotovini, akontacija u iznosu od 30% od ukupne ugovorene cijene smještaja dospijeva na naplatu odmah. Ostatak od 70% dospijeva na naplatu odmah na dan dolaska gosta, a gost se obavezuje da uplaćeni iznos neće vratiti unutar 60 dana prije dolaska. kako bi ostatak platili izravno osoblju MAYREN-a. U vili ne postoji mogućnost elektroničkog plaćanja (kartice/paypal).

3.3. Nepoštivanje rokova plaćanja

Gost je dužan izvršiti uplate u roku plaćanja na način opisan u ovoj točki Općih uvjeta. U suprotnom, takvo ponašanje smatra se težom povredom ugovorenih obveza, Ugovor o najmu će se raskinuti bez otkaznog roka, te MAYREN nije dužan o tome obavijestiti gosta. MAYREN će, iako nije dužan, svojom poslovnom politikom uvažavanja gostiju, gostu poslati obavijest kao podsjetnik na obvezu plaćanja s primjerenim rokom ispunjenja. U slučaju raskida ugovora, sva plaćanja izvršena MAYREN-u neće biti vraćena.

4. RASKID I PROMJENE

4.1. Sklopljeni ugovor o najmu može se raskinuti samo pisanim putem (e-mailom). Raskid stupa na snagu tek od dana kada je MAYREN primio takvu obavijest o raskidu i samo pod uvjetima iz ove klauzule.

4.2. U slučaju raskida Ugovora o najmu, sve primljene uplate do dana raskida se zadržavaju, a gost nema pravo na njihov povrat.

4.3. U slučaju da gost nađe drugog gosta kao zamjenu u istom periodu, za istu cijenu i pod istim uvjetima, MAYREN će odmah prenijeti Ugovor o najmu na novog gosta, te će mu o tome poslati pisanu potvrdu. .
MAYREN će zadržati primljeni iznos uplate smještaja nakon prijenosa ugovora. Novi gost se obvezuje platiti ostatak do ukupne cijene smještaja, koja je sastavni dio ugovora.

4.4. U slučaju nedostupnosti objekta za iznajmljivanje zbog više sile kao što je potres, poplava, požar itd., MAYREN i vlasnik nisu odgovorni za otkazivanje rezervacije. Gostu se može ponuditi alternativni smještaj ili vratiti do tada uplaćeni novac.

5. DEPOZIT ZA SLUČAJ ŠTETE

Gost je dužan po dolasku u vilu ostaviti polog u gotovini ili bankovnom transferu kao osiguranje za moguće nanošenje štete. Sigurnosni polog prima osoblje MAYREN-a ili vlasnik i bit će naveden u pisanoj potvrdi rezervacije.
Polog je jamstvo vlasniku za nanošenje štete na vili, a vlasnik ima pravo namiriti štetu iz pologa.
U slučaju da je iznos štete veći od položenog iznosa, gost je dužan vlasniku platiti cjelokupni iznos štete. Ukoliko na vili nije pričinjena nikakva šteta, vlasnik je dužan gostu vratiti položeni iznos prilikom preuzimanja ključeva ili u roku od 5 (pet) dana nakon odlaska gosta.

6. ŠTETE

Gost je dužan odgovorno se ponašati prema iznajmljenoj vili uz odgovarajuće pridržavanje. Gost je dužan vratiti vilu u stanju u kakvom ju je primio. Za prouzročenu štetu gost odgovara izravno vlasniku. Vlasnik ima pravo koristiti depozit za pokriće štete iz točke 5. ovih Uvjeta. Ukoliko depozit ne pokriva štetu, gost je dužan razliku do ukupnog iznosa štete platiti direktno vlasniku. Težom povredom odredaba Ugovora o najmu smatra se namjerno oštećenje imovine ili remećenje javnog reda i mira, u kojem slučaju su vlasnik i(li) MAYREN ovlašteni odmah, bez otkaznog roka, raskinuti Ugovor o najmu, a gost je dužan trajno napustiti vilu u roku od 2 (dva) sata zajedno sa svim osobama koje u njoj borave, te nema pravo od vlasnika ili MAYREN-a tražiti povrat uplaćene cijene smještaja. Gost je dužan odmah prijaviti MAYREN-u nastanak bilo kakve štete na vili ili imovini oko vile tijekom boravka.
razdoblje najma. Na dan odlaska, a prije povrata ključeva, gost je dužan s osobljem ili vlasnikom MAYREN-a pregledati vilu i posjed oko vile. Ukoliko nije prouzročena nikakva šteta, MAYREN ili vlasnik je dužan gostu vratiti polog iz točke 5. ovih Uvjeta, ako ga je primio. Dodatno čišćenje smatra se oštećenjem, zbog lošeg stanja u kojem je gost vratio vilu vlasniku. Vlasnik ima pravo koristiti depozit za pokriće te štete ili zahtijevati trenutnu isplatu. Sve eventualne sporove vlasnik i gost rješavaju međusobno bez MAYREN-a.

7. DODATNE USLUGE

7.1. Telefon

Korištenje telefona nije uključeno u cijenu smještaja, ali se može dogovoriti direktno s vlasnikom ukoliko postoji mogućnost. Način obračuna korištenja telefona je predmet dogovora između gosta i iznajmljivača. Ukoliko je korištenje telefona ugovoreno kao dodatna usluga, vlasnik ima pravo zahtijevati od gosta polog većeg iznosa pologa iz točke 5. ovih Uvjeta od pologa navedenog u Potvrdi.

7.2. Ostale dodatne usluge

Ukoliko gost ima posebne zahtjeve koji nisu uključeni u cijenu smještaja (kao što su kuhari, konobari, specifična hrana i sl.), iste će ispuniti, ako postoji mogućnost, vlasnik ili treća osoba. Dodatne usluge potrebno je unaprijed najaviti e-poštom kako bi se ispunile ukoliko postoji mogućnost vrhunske kvalitete. MAYREN ne pruža niti naplaćuje dodatne usluge, već samo pruža podršku u njihovom organiziranju, te se MAYREN ne može smatrati odgovornim za kvalitetu usluga trećih osoba.

8. ŠTETE, REKLAMACIJE I POPRAVAK

Ukoliko gost prilikom preuzimanja vile uoči nedostatno čišćenje, oštećenja ili druge nepravilnosti u vili ili ima pritužbu druge vrste, dužan je podnijeti pritužbu najkasnije u roku od 24 sata. Pritužbe na čišćenje podnose se odmah. Gost će kontaktirati izravno s MAYREN telefonom ili e-poštom kako bi na zadovoljavajući način riješio zahtjev. Pisani prigovori dostavljaju se na e-mail adresu: miren@mayren.hr
Gost treba nastojati izbjeći nastanak štete ili njezino širenje te dati svoj doprinos da se šteta za vlasnika svede na minimum. U slučaju bilo kakvih prigovora, gost je dužan dati vlasniku primjeren rok za rješavanje prigovora.
MAYREN je provjerio stanje objekta prilikom sklapanja ugovora s vlasnikom, te ne odgovara za eventualna dodatna odstupanja od podataka navedenih na web stranici. Odlazak gosta iz vile prije isteka predviđenog najma bez prethodne najave i dogovora s MAYREN-om je na rizik i trošak gosta, a MAYREN ne snosi nikakvu odgovornost. Za eventualnu izravnu materijalnu štetu gostu odgovara isključivo vlasnik. Ni MAYREN ni vlasnik ne mogu se smatrati odgovornima za bilo kakav oblik nematerijalne štete u vidu povrede prava osobnosti.

9. TEHNIČKA OPREMA VILE

Vile sadrže sve potrebne uređaje, tehničku opremu i druge pogodnosti za ugodan boravak gosta. Vlasnik je dužan osigurati ispravan rad svih uređaja u vili. U slučaju kvara na bilo kojem od uređaja, gost je dužan obavijestiti vlasnika i/ili MAYREN kako bi organizirali popravak i otklonili kvar u najkraćem mogućem roku. Vlasnik je dužan prijavljenu neispravnost otkloniti u primjerenom roku. Za kvarove izravno odgovara vlasnik, a MAYREN će poduzeti sve da se kvarovi ili druge nepravilnosti poprave ili uklone u najkraćem mogućem roku.

10. MAYREN KAO AGENT

MAYREN je turistička agencija koja pruža agencijske usluge iznajmljivanja vila temeljem agencijskog ugovora o pružanju usluga smještaja sklopljenog s vlasnicima vile. MAYREN nije vlasnik vile. Vlasnik se u ugovoru s MAYREN-om obvezuje dati točne i potpune podatke o vili, te stoga preuzima punu odgovornost za gosta. Ukoliko se rezervacija smještaja ne može izvršiti zbog razloga koji su izvan kontrole MAYREN-a (kao što je ovršna prodaja ili zbog teškog kršenja ugovora od strane vlasnika ili nešto slično), MAYREN je ovlašten otkazati rezervaciju i uplaćeni iznos za smještaj vratiti gostu bez odlaganja. Kao alternativa i na temelju odabira gosta, MAYREN može ponuditi drugu sličnu vilu za istu cijenu gostu.

11. BOŽJE DJELO

U slučaju da se sklopljeni Ugovor o najmu ne može ispuniti ili njegovo ispunjenje postane znatno otežano zbog više sile (npr. rat, elementarna nepogoda, ekološka katastrofa, epidemija, zatvaranje granica, štrajk i sl. više sile), koja nije mogla biti predviđeno u trenutku sklapanja ugovora o najmu, MAYREN i vlasnik mogu raskinuti Ugovor o najmu jer se ni MAYREN ni vlasnik ne mogu smatrati odgovornima u gore navedenim slučajevima.

12. ZAVRŠNE ODREDBE I NADLEŽNOST

12.1. MAYREN ne snosi odgovornost za fotografske pogreške i pogreške u ispisu pismene potvrde.

12.2. MAYREN prenosi sve informacije o vilama na web stranici i nastoji pružiti što točnije i ažurnije podatke koje prikuplja od vlasnika vila. Za davanje točnih i potpunih podataka o vili isključivo je odgovoran vlasnik, a MAYREN se ne može smatrati odgovornim u slučaju netočnih, nepotpunih ili lažnih podataka.

12.3. Svaka poslovna uporaba informacija objavljenih na web stranici www.mayren.hr, uključujući djelomičnu ili potpunu reprodukciju, predstavlja povredu autorskih prava.

12.4. U slučaju kršenja odredbi ovog Ugovora o najmu, vlasnik (nakon konzultacije s MAYREN) i(ili) MAYREN dužni su odmah, bez otkaznog roka, raskinuti Ugovor o najmu, a gost je dužan trajno napustiti vilu u roku 2 (dva) sata zajedno sa svim osobama koje tamo borave, te nema pravo tražiti povrat uplaćene cijene smještaja od vlasnika ili MAYREN-a.

12.5. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su na hrvatskom jeziku i prevedeni na engleski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U slučaju dvojbe u vezi s tumačenjem pojedinih pojmova u prijevodu ovih Općih uvjeta, obvezujući je izvornik na hrvatskom jeziku.

12.6. Sve eventualne sporove ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno. U slučaju bilo kakvog spora, ugovorne strane dogovaraju nadležnost suda u Rijeci i primjenu hrvatskog prava.