Koje uvjete moram ispunjavati kako bi iznamljivao kuću?

5 travnja, 2024.

Potrebno je:

  • Dobiti rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu (rješenje o kategorizaciji)
  • Pribaviti standardiziranu ploču
  • Izvršiti upis u Registar poreznih obveznika (za iznajmljivače početnike)
  • Prijaviti se u turističku zajednicu
  • Imati PDV ID broj
  • Izraditi službeni cjenik, plan evakuacije i kućni red