Koliko dana ranije mogu otkazati rezervaciju bez troškova otkazivanja?

29 ožujka, 2024.

Ukoliko otkažete 60 dana prije dolaska, troškovi otkazivanja su besplatni i akontacija će vam biti vraćena. U slučaju situacija na koje se ne može utjecati, kao što su ratovi, karantene, zatvaranje granica, smrt ili slično, akontaciju vam vraćamo u cijelom iznosu.